Praktisk

1. Booking

 • Booking foregår digitalt i vores online bookingsystem
  • Skriv gerne i kommentarfeltet hvis du har behov for særlige undersøgelser, fx EKG.
 • Du modtager en automatisk email med kvittering på din booking (tjek evt. Spam-mappen).

  Når din booking er gennemset og accepteret af Nordic Medical modtager du en mail med emnet: Konsultationsbekræftelse. Først da er aftalen bekræftet.

 • Undersøgelse kan foretages op til 45 dage før udløbsdatoen uden at det påvirker næste udløbsdato.
 • Kan du ikke finde en dato, der passer eller har du et akut behov, er du velkommen til at forespørge en tid per mail.

2. Ændring eller aflysning af planlagt konsultation

 • Ønsker du at ændre eller aflyse din konsultation kan det gøres ved at klikke på det automatisk tilsendte Appointment Link, hvor du kan:
  • Ændre din booking.
  • Aflyse din booking ("Cancel").
  • Slette alt data fra bookingsystemet ("Delete").

   Vælger du "Delete" skal dette suppleres med en email til kw@nordic-medical.dk ellers er konsultationen ikke aflyst.

 • Alternativt kan du sende en mail eller ringe.
 • Efter en ændring modtager du en ny konsultationsbekræftelse, når ændringen er accepteret.

3. Bilagssystem

 • Inden konsultationen skal ansøgningsblanket (Application form) og evt. journalmateriale være sendt sikkert digitalt til Nordic Medical.
 • Dette gøres vha. af vores bilagssystem
  • brugernavn og kodeord modtager du ifm. konsultationsbekræftelsen (tjek evt. Spam-mappen)
 • I bilagssystemet kan andre relevante dokumenter downloades, fx Application form
  • Skemaer kan ikke gemmes direkte i bilagssystemet, men skal downloades, udfyldes og derefter uploades.
 • Efter endt konsultation overføres relevante bilag til journalen; herefter slettes data og bruger i bilagssystemet.

Klik kun én gang: i både booking- og bilagssystem kan det tage op til 15 sekunder, fra der klikkes til næste side er hentet.


4. Forberedelser inden konsultationen

Application form
 1. Download Application form:
 2. Udfyld skemaet digitalt.
  • Husk at hele din sygehistorie skal fremgå af Application form, fx: Eksempel
 3. Upload det udfyldte skema til bilagssystemet.
  • Underskrift klares under konsultationen.
Journalmateriale

Ved første undersøgelse:

 • Alt journalmateriale skal gennemgås, hvis det er din første undersøgelse, dvs:
  1. Sygehusjournal (Sundhedsjournalen).
  2. Fælles Medicinkort (FMK).
  3. Journalmateriale fra praktiserende speciallæger, som du har besøgt.
  4. Journal fra din egen læge.

Ved fornyelse:

 • Relevant journalmateriale skal gennemgås, dvs. journalmateriale, der ikke tidligere har været gennemset og godkendt af en flyvelæge. F.eks. hvis du siden sidste undersøgelse har:
  • har været indlagt.
  • besøgt en speciallæge.
  • startet ny eller ændret eksisterende medicinsk behandling.

Journalmateriale fra praktiserende speciallæger og egen læge skal gerne sendes digitalt i bilagssystemet, alternativt medbringes udskrevet.
Sundhedsjournalen og Fælles Medicinkort kan også sendes digitalt eller medbringes, dog har vi mulighed for at tilgå disse sammen vha. dit NemID, under konsultationen.


5. Medbring følgende til konsultationen:

 1. Fotolegitimation (fx pas eller kørekort).
 2. Flyvercertifikat.
 3. Seneste medical certificate (ved fornyelse).
 4. Briller/kontaktlinser inkl. dokumentation (brillerecept) fra din optiker ang. styrken.
 5. Udfyldt Application form, journalmateriale og medicinkort (helst indsendt via bilagssystemet).
 6. Følgebrev fra Trafikstyrelsen såfremt du har begrænsninger i dit medical certificate.
 7. NemID.

6. Konsultationen

 • Find vej til klinikken
  • Er døren låst: ring 22 17 33 57
 • Konsultationen varer typisk 45-90 minutter og består af:
  • Gennemgang af sygehistorie og Application form
  • Lægeundersøgelse, og evt. andre undersøgelser (fx EKG)
  • Urinprøve kræves ved hver undersøgelse (så kom gerne med fyldt blære).
  • Udstedelse af medical certificate med det samme, medmindre der er uafklarede spørgsmål.

7. Revurdering af afgørelse